Laborator CAD – ETTI, anul IV, seriile C, D şi G

 

- Nou! – Studenţii seriilor C şi D care doresc trecerea notelor in carnet pot veni la sala B03ter (birou Prof. Vlǎdeanu), miercuri 22 ianuarie, intre 12:00 si 13:00.       

Vineri 24 Ianuarie notele se vor trece în catalog la secretariat.

 

- Laboratorul se desfăşoară în sala B118, în semestrul 7.

 

- Titularii disciplinei sunt Prof. dr. ing. Victor CROITORU şi Prof. dr. ing. Cǎlin VLǍDEANU.

 

- Acesta este orarul sǎlii B118.

                                                                                                                                                    

- Activitǎţile evaluate şi ponderile acestora:

1. Prezenţa la cele 6 lucrǎri de laborator10%;

2. Test grilǎ pentru fiecare laborator - media celor 6 note20%;

3. Colocviu (în ultimele sǎptǎmâni ale semestrului) – 70%.

 

- Condiţii de promovare a laboratorului:      1. Cel mult o absenţă;

                                                                             2. Un punctaj total de minim 5.

 

- Punctaje teste:  441C; 442C; 443C; 444C; 445C; 441D; 442D; 443D; 441G.